Ślimak pod lupą


W związku z realizowanym projektem ”Poznajemy świat wokół nas – przygoda przedszkolaka pod ”gołym niebem””,
Program ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna w Przedszkolu nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu dzieci poszukują interesujące zwierzęta na łące.

Otaczające środowisko to dla dziecka najbliższy świat dostarczający mu wielu bodźców, przeżyć
i doświadczeń, które próbuje poznać i zaakceptować. W czasie naszego spaceru dzieci miały możliwość korzystając z lupy obserwować budowę i sposób poruszania się ślimaka. Ślimak tak zainteresował małych przyrodników, że postanowiliśmy założyć hodowlę w przedszkolu. Zabawy badawcze na świeżym powietrzu wzbogacają spostrzegawczość i umożliwiają dzieciom nabywanie doświadczeń w stosunku do otaczającej je rzeczywistości przyrodniczej.