Smart & creative dzięki Erasmus+


Program Erasmus + daje nam możliwość rozwijania skrzydeł i wznoszenia się ponad wyżyny. Otwiera nowe możliwości, stawia  wyzwania i  daje szanse na rozwijanie swojego warsztatu pracy. Nasz rozwój to  rozwój naszych uczniów.