Sonreir!


Jako grupa z Polski jesteśmy ciekawi świata. Chcieliśmy poznać nową kulturę i system pracy innego kraju.

My młodzi żądni wiedzy i nowych doświadczeń chcieliśmy wynieść z tego wyjazdu jak najwięcej wspomnień i nowych doświadczeń.

Jak widać na załączonym obrazku naśladowaliśmy nawet postaci historycznych z Hiszpani- w tym przypadku Correadora!