Speak to me in AAC


Praca została wykonana cudownymi rączkami dzieci używających alternatywnej metody komunikacji. Zdjęcie tej pięknej pracy obrazuje, że dzieci komunikujące się innymi sposobami niż mowa, również włączają się do realizacji projektu. Praca powstała podczas przygotowań do ErasmusDays 2021. W imieniu autorów pracy przesyłam piękny uśmiech, a ręce moje układają się w AAC-owe DZIĘKUJĘ.