Spotkanie grupy Erasmus+ LO Nr I w Kępnie z przedstawicielami Urzędu Miasta i Gminy Kępno


Dnia 21 II 2017 roku w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego odbyło się spotkanie grupy Erasmus+ z przedstawicielami Urzędu Miasta i Gminy Kępno: Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Kępno oraz Zastępcą Naczelnika Wydziału Rozwoju. Goście zapoznali zebranych m.in. z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Kępno oraz koncepcją architektoniczno-urbanistyczną budowy krytej pływalni w Kępnie.