Spotkanie podsumowujące projekt w Iasi w Rumunii


Ostatnie spotkanie przedstawicieli szkół współpracujących w projekcie odbyło się w dniach 9-11.06. w Iasi, w Rumunii i było zwieńczeniem dwuletniej współpracy partnerskiej.  W czasie tego spotkania każdy z partnerów przedstawił działania podjęte w kraju w ramach projektu, dokonano podsumowania oraz ewaluacji.