Spotkanie pokoleń na Litwie


Z pozoru jest to mało ciekawe zdjęcie ale w naszej opinii oddaje najlepiej ideę hasła europejskie wartości. Oto grupa uczniów 6 krajów europejskich biorąca udział w spotkaniu Erasmus + w szkole w Krokialaukis na Litwie przybiegła do miejscowości w której urodziła się Aldona Nenėnienė-Česaitytė mistrzyni olimpijska w piłce ręcznej. Na zmęczonych uczestników biegu czekali starsi mieszkańcy wioski z kwiatami, medalami, orkiestrą, sołtysem, proboszczem i wodą ze studni. Dla tej małej miejscowości wizyta dzieci i nauczycieli z Europy była dużym wydarzeniem, a dla nas specjalne powitanie było niezwykle wzruszające. Wspólne wielopokoleniowe, wielonarodowościowie  zdjęcie zrobiono przed skromnym domem nieżyjącej już sportsmenki. Trzy kilometrowy bieg do Daugirdai jest coroczną tradycją szkoły z Krokialaukis z okazji Dnia Sportu. Dodam jeszcze że kto nie był w stanie biec przeszedł ten odcinek lub został podwieziony ( starsi, słabsi). Wszyscy otrzymali medale ukończenia biegu.