Spotkanie z panią Angelicą Cruz Radną ds Edukacji i kultury


Szkolenie z zakresu TIK w Portugalii to także spotkania z pracownikami oświaty. Poza wicedyrektorem Escola Secundaria de Rocha Peixoto w Povoa de Varzim panem Noel’em Miranda nasza grupa odbyła spotkanie z panią Angelicą Cruz Radną ds Edukacji i kultury. Pani Angelicą Cruz w trakcie spotkania omówiła: system oświaty w Portugalii w tym główne różnice i podobieństwa pomiędzy sektorem państwowym a prywatnym, sposób, w jaki gmina przyczynia się do włączenia młodzieży na rynek pracy, problem bezrobocia w Portugalii, bezpłatne szkolenia organizowane przez Centrum Pracy i Gminy, nowe technologie w szkolnictwie zawodowym i ogólnym.