Spotkanie z Wiceburmistrzem Povoa de Varzim.


Jednym z punktów szkolenia z zakresu TIK w Portugalii było spotkanie z przedstawicielami władz. Spotkanie zorganizowane w Urzędzie Miasta Povoa de Varzim dotyczyło m. in.  systemu oświaty w Portugalii, edukacji włączającej oraz różnic pomiędzy prywatnym a państwowym szkolnictwem.