Spotkanie z władzami miasta Częstochowa podczas mobilności uczniów z Grecji i Finlandii – rozpowszechnianie projektu


21 listopada 2016 szkoły uczestniczące w projekcie Erasmus+ odbyły spotkanie z Zastępcą Prezydenta Miasta Częstochowa Panem Ryszardem Stefaniakiem. Celem spotkania była promocja projektu wśród władz lokalnych.