SPOTSHOT – Academy of Social Advertising


“SPOTSHOT – Academy of Social Advertising” to projekt, w którym młodzież z Polski, Francji, Węgier i Włoch realizowała cztery spoty filmowe poruszające aktualne problemy społeczne współczesnej Europy.

Spoty zrealizowane przez uczestników są dostępne online: www.filmforum.pl