Starsi młodszym


Czy wszystkie dzieci maja prawo do szczęścia? Trzecioklasiści rozmawiali m.in. o tym z dziećmi ze Szkoły Podstawowej. Dzieci poznały historie swoich rówieśników z różnych stron świata, zwłaszcza dotkniętych wojną, niedożywieniem, chorobami itp., zaś młodzież wyniosła ze spotkania wiele optymizmu, radości, kreatywności…