Start na europejskim rynku pracy


Projekt „Start na europejskim rynku pracy” jest realizowany przez Zespół Szkół Technicznych im. I. Mościckiego w Tarnowie w ramach programu Erasmus+. Cele projektu

GŁÓWNE

 • podwyższenie jakości i zwiększenie atrakcyjności kształcenia zawodowego
 • zwiększenie szans zatrudnienia absolwentów
 • poprawa umiejętności zawodowych
 • wzmocnienie kompetencji językowych, społecznych i organizacyjnych

SZCZEGÓŁOWE

 • pogłębienie wiedzy zawodowej i umiejętności zastosowania jej w praktyce
 • wzmocnienie synergii między kształceniem zawodowym w szkole i u pracodawcy
 • zwiększenie świadomości europejskiego rynku pracy
 • wzmocnienie dbałości o wysoką jakość wykonywanej pracy oraz umiejętności pracy samodzielnej i zespołowej
 • poprawa znajomości języków obcych branżowych
 • poprawa wyników w nauce i egzaminów z kwalifikacji
 • wzmocnienie świadomości międzykulturowej i tożsamości europejskiej
 • zwiększenie perspektyw kariery zawodowej osób o mniejszych szansach
 • zwiększenie atrakcyjności i międzynarodowego wymiaru szkoły