Staż w Irlandii – doświadczenia, umiejętności, radość, aktywność, rozwój.


Projekt „Praktyki zagraniczne drogą do rozwoju dla uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 1 w Sanoku” to miesięczne staże dla dwudziestu ośmiu uczniów i dziesięciu nauczycieli w Irlandii. Projekt dał wszystkim wspaniałą możliwość rozwoju na wielu poziomach: zawodowym, językowym, społeczno-kulturowym, osobistym. To praca w irlandzkich firmach, poznawanie nowych ludzi i nowej kultury, aktywna komunikacja w języku angielskim. Co zyskaliśmy? Bogactwo wrażeń, nowe doświadczenia, wiedzę, kompetencje i umiejętności, emocje, odwagę działania, otwartość, radość, przyjaźń i integrację, nowe kontakty, aktywność, rozwój.