Staż w Niemczech – sukces na rynku pracy


Projekt “Staż w Niemczech – sukces na rynku pracy” adresowany jest do uczniów kształcących się w zawodzie technika informatyka, technika mechanika i technika architektury krajobrazu. W czerwcu 2019 25-osobowa grupa z Lublińca na Śląsku odbyła praktykę zawodową w niemieckiej firmie szkoleniowej Vitalis. Oprócz cennych umiejętności zawodowych uczniowie nabyli szereg kompetencji “miękkich”, szkoląc się i pracując w międzynarodowym środowisku, poznając słownictwo zawodowe, poruszając się po wielkich miastach – Lipsku, Berlinie i Dreźnie, a także używając na co dzień języka angielskiego, a także niemieckiego.

Ze stażu uczniowie przyjechali otwarci na wartości europejskie, bogatsi o wiele międzynarodowych znajomości, zintegrowani i szczęśliwi, a także wyposażeni w pokaźny plik dokumentów, które będą stanowiły zalążek ich zawodowego portfolio. Rekomendacje niemieckiej firmy otworzą im drzwi do najlepszych przedsiębiorstw na lokalnym, ale i europejskim rynku pracy.