Staże to nie tylko rozwój poprzez pracę, ale również poprzez program kulturowy i dodatkowe szkolenia!


Zwiększenie szans na zatrudnienie na lokalnym i europejskim rynku pracy to główny cel projektu, który realizowany był nie tylko poprzez staże, ale również poprzez bogaty program kulturowy oraz dodatkowe szkolenia np. warsztaty w The Centre for Interpretation of the Olive Oil and Olive Grove w Ubedzie  dotyczące rozpoznawania za pomocą węchu i smaku rodzaju oliwy i oceny właściwości oliwy. Poza warsztatami odbył się równie pokaz przyrządzania tapas, których głównym składnikiem była oliwa.