Strażacy, tak bywało dawniej – znać przeszłość, by tworzyć przyszłość. Feuerwehrmänner, so war früher – Vergangenheit kennen, Zukunft schaffen.


Praktyki zawodowe to nie tylko praca. Chodzi też o zdobywanie wiedzy o języku, kulturze i historii kraju, w którym się one odbywają. Kształtowanie europejskiej świadomości kulturowej to ważny element naszego projektu. A jeśli – dodatkowo – wiąże się to bezpośrednio z zainteresowaniami naszych uczniów, jest tym bardziej wartościowe.

Zdjęcie wykonano podczas praktyk w Niemczech, w Muzeum Transportu (Verkehrsmuseum) w Dreźnie. Wizyta odbyła się w ramach weekendowego programu kulturowego. Przyszli mechanicy, uczniowie klasy o profilu strażackim, stoją przy zabytkowym wozie.