Świąteczne kartki


W ramach projektu „Erasmus” w Szkole Podstawowej w Radomicach nauczyciele języków obcych zorganizowali konkurs na projekt kartki świątecznej. Własnoręcznie wykonane prace zawierały tekst życzeń w języku angielskim. Najładniejsze kartki świąteczne zostały wysłane do szkół partnerskich projektu „Erasmus” – Rumunii, Irlandii, Finlandii, Węgier, Cypru.