Sylwetka chłopca z logo projektu


Materiał filmowy został opracowany w nawiązaniu do projektu Touch The Magic of Fairy Tales. Baśnie, bajki oraz legendy to spoiwo, które połączyło 8 państw europejskich: Turcję, Grecję, Rumunię,Łotwę, Polskę, Czechy, Hiszpanię oraz Portugalię skupionych w obrębie tego zamysłu. Motywem przewodnim filmu jest sylwetka chłopca z logo projektu, który nawiązuje do późnośredniowiecznego Dyla Sowizdrzała – postaci wędrowca–opowiadacza – bohatera wielu tekstów kultury europejskiej. To ważne nawiązanie do wspólnych korzeni wszystkich państw biorących udział w projekcie, dające poczucie jedności w niezwykłej wędrówce po kartach literatury.