Synergia polsko-hiszpańska


Główne cele projektu “Nasza przyszłość w naszych rękach” to aktywizacja młodych ludzi, tworzenie wspólnych projektów, które miałyby zastosowanie na gruncie lokalnym. W trakcie naszego wspólnego wyjazdu do Korbielowa uczniowie dowiedzieli się jak mieć realny wpływ na działania organizowane w ramach budżetu obywatelskiego, jak pozyskać na nie środki, jak poprawnie konstruować plany biznesowe. Ważnym aspektem projektu było również poznanie wspólnych wartości europejskich, wspólnego dziedzictwa kulturowego, redukowanie uprzedzeń i stereotypów, nauka tolerancji i otwartości, w szczególności między narodami polskim i hiszpańskim. Uczestnicy projektu doskonalili swoje kompetencje interkulturowe, poszerzyli perspektywy w zakresie rozwoju osobistego i swojej atrakcyjności na rynku pracy