Szczęśliwy uczestnik to szczęśliwy edukator


Przeprowadzone w trakcie realizacji projektu LoGaSET badania wskazują, że wykorzystanie metody gry miejskiej w nauce obsługi aplikacji telefonicznych jest bardziej efektywne , skutkuje wyższym poziomem samodzielności seniorów, wykształceniem automatyzmów w korzystaniu ze smartfonów.  Korzystanie przez seniorów z telefonów mobilnych w terenie, gdzie naturalne jest występowanie szeregu czynników rozpraszających uwagę, pozwala im na płynne przejście od sytuacji gry do codziennego używania smartfona.
Na zdjęciu: polska uczestniczka podczas wykonywania zadań końcowych.

 

Autor zdjęcia: Ewa Jurczyk-Romanowska