Szkoła Przyjazna Mózgowi!


Naszym celem było i będzie tworzenie Szkoły Przyjaznej Mózgowi:) Ale jak to zrobić? Odpowiedzią jest neurodydaktyka – wiedza o mózgu, zachodzących w nim procesach
i warunkach optymalnej pracy. Jest niezbędna, by efektywnie nauczać i uczyć się. Szkoła powinna fascynować, bo “znudzony” mózg ma zasadę “Używaj, albo giń”. Zaskakiwanie, pasja, rozwiązywanie problemów, wykorzystanie najnowszych narzędzi TIK-u, praca w międzynarodowych grupach to elementy takiej właśnie, Przyjaznej Szkoły.