Szkolenie dla nauczycieli w “WOM” w Częstochowie


Nawiązaliśmy kontakt z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Częstochowie i w dniu 10 maja 2016 roku odbyło się szkolenie w języku niemieckim dla wszystkich nauczycieli uczestniczących w międzynarodowym spotkaniu projektowym. Celem szkolenia było rozwijanie umiejętności wykorzystywania technologii informacyjnej i komputerowej na zajęciach języka obcego.