Szkolenie nauczycieli w hiszpańskiej Sevilli


20-stu nauczycieli wzięło udział szkoleniu kadry job shaddowing w hiszpańskiej Sewilli, gdzie miało okazję do zapoznania się z systemem edukacji specjalnej, w tym systemem kształcenia zawodowego. Celem wyjazdów było poznanie metod pracy w zakresie kształcenia zawodowego, nowych technologii wykorzystywanych przez nauczycieli zawodowców, wymiana doświadczeń na temat zatrudniania młodzieży z mniejszymi szansami. Nauczyciele wspólnie stworzyli scenariusze zajęć z zakresu przysposobienia do pracy.