Szkolenie nauczycieli w ramach programu Erasmus + w Borgo na Korsyce


Spotkanie nauczycieli z pięciu szkół partnerskich odbyło się w dniach 13-19 maja 2016 r. w miejscowości Borgo na Korsyce i miało charakter szkoleniowy. Program szkolenia obejmował m.in. obecną sytuację zasobów w Europie, wpływ środków ochrony roślin na środowisko, strategie ochrony i efektywnego wykorzystania zasobów na Korsyce, metody formalne i nieformalne kształcenia uczniów w zakresie ochrony środowiska oraz efektywnego wykorzystania zasobów odnawialnych.