Szkolenie nauczycieli w Szwecji “Warsztaty na temat pracy z uczniem z autyzmem i innymi dysfunkcjami”


Nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym na temat pracy z uczniem z autyzmem i innymi dysfunkcjami, które zostały zorganizowane przez szkołę partnerską w Szwecji.