Szkolenie nauczycieli wychowania fizycznego w Maladze


Celem projektu jest poszerzenie wiedzy i umiejętności metodycznych  kadry pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  w Kościanie poprzez udział w zagranicznych szkoleniach, a w konsekwencji poszerzenie oferty dydaktycznej szkoły i większa europeizacja placówki. Sierpień 2020 r. to czas jednego ze szkoleń projektowych. Pięcioro nauczycieli wychowania fizycznego brało udział w szkoleniu „Sport teachers in action” w Maladze. Poznali tam m. im. sposoby i możliwości wprowadzenie nowej aktywności – hiszpańskich gier ruchowych – na swoich lekcjach w szkole.

Link do profilu projektu na Facebook’u:

https://www.facebook.com/Erasmus-in-ZSP-Ko%C5%9Bcian-102318007829761