Szkolenie z obsługi platformy Moodle.


Nauczyciele, którzy pierwszy raz wezmą udział w projekcie Erasmus+ przed wyjazdem na tygodniowy kurs za zakresu TIK do Portugalii biorą udział w zajęciach dotyczących obsługi platformy Moodle. Po powrocie ze szkolenia nauczyciele będą na platformie umieszczać m.in. opracowane przez siebie materiały dydaktyczne.