Szlakiem tradycyjnych zawodów


„Szlakiem tradycyjnych zawodów” to projekt wymiany młodzieży z Polski i Słowacji, którzy mieli okazję spotkać się z przedstawicielami tradycyjnych zawodów. Zdjęcie przedstawia uczestników wymiany, którzy podążają szlakiem prowadzącym do tradycyjnej Bacówki, znajdującej się w rezerwacie przyrody Biała Woda, tam poznali tajniki zawodu bacy.
Celem projektu było: promowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego, dialogu międzykulturowego, międzyreligijnego, międzypokoleniowego oraz wartości wolności, tolerancji i poszanowania praw człowieka.
W wymianie wzięli udział podopieczni Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy – Jabłonce oraz uczniowie ze Spojenej Skoly w Niżnej na Słowacji łącznie 30 uczestników projektu.