Sztuka kształtowania przyszłości Europy – Die Kunst, Zukunft in Europa zu gestalten


Podczas wizyty na Słowacji zespoły analizowały edukację integracyjną i włączającą w szkołach. Chcielibyśmy, aby uczestnicy projektu Erasmus+ mogli odnajdować własną definicję poprzez różnorodne działania. Każdego dnia uczniowie i nauczyciele mieli okazję na własne przemyślenia i aktywności zachęcające do samodzielnego podejmowania nietypowych wyzwań. Warto zatem kuć żelazo póki gorące, a przy okazji poznawać zawody, także te ginące.