Sztuka mówi jednym językiem


Na zdjęciu finał projektu Sztuka Mówi Jednym Językiem” –  to międzynarodowy projekt edukacyjny 

Zakładał on wymianę doświadczeń i wiedzy na płaszczyźnie artystycznej i kulturowej. W ramach naszego projektu zrealizowaliśmy cykl szkoleń multimedialnych z zakresu ruchu scenicznego, zajęć aktorsko-lektorskich, zajęć tanecznych, technologii multimedialnych, technologii informacyjnych, zajęć artystycznych – plastycznych. Projekt zakończyliśmy wspólnymi spektaklami w Polsce i na Ukrainie w których wystąpiła młodzież z MOPT i MPDM( w spektaklu Pan Twardowski – wzieły udział dwie grupy z Polski i Ukrainy, jedna na żywo druga multimedialnie prezentowała swoje umiejętności w dąbrowskiej Fabryce pełnej życia. Występ młodzieży z Ukrainy odbył się online. Ukraińska grupa wystawiła spektakl pt” Mały Książe” w postaci rysunków wypalanych w starych ramach okiennych).