Sztuka mówi jednym językiem


Sztuka Mówi Jednym Językiem” to międzynarodowy projekt edukacyjny realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej oraz Miejski Pałac Dzieci i Młodzieży w Równe – Ukraina

Zakładał on wymianę doświadczeń i wiedzy na płaszczyźnie artystycznej i kulturowej. W ramach naszego projektu zrealizowaliśmy cykl szkoleń multimedialnych z zakresu ruchu scenicznego, zajęć aktorsko-lektorskich, zajęć tanecznych, technologii multimedialnych, technologii informacyjnych, zajęć artystycznych – plastycznych. Projekt zakończyliśmy wspólnymi spektaklami w Polsce i na Ukrainie w których wystąpiła młodzież z MOPT i MPDM( w spektaklu Pan Twardowski prezentowanym w dąbrowskiej Fabryce pełnej życia, występ młodzieży z Ukrainy odbył się online. Ukraińska grupa wystawiła spektakl pt” Mały Książe” w postaci rysunków wypalanych w starych ramach okiennych).