Sztuka nauczania – integracja wychodząca poza schemat.


W centralnym punkcie naszego zdjęcia jest szare pudełko przedstawiające schematyczne metody edukacyjne, z których wychodzimy aby spróbować innych, bardziej efektywnych. Poprzez korzystanie z nowych technologii informatycznych oraz kreatywnych narzędzi pracy sprawiamy, że nauka staje się bardziej atrakcyjna i kolorowa. Tak ciekawy sposób interakcji powoduje, że dzieci ze sobą współpracują, akceptując się pod każdym względem (narodowość, sprawność fizyczna i intelektualna).

Jesteśmy szkołą, do której uczęszczają uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także dzieci z innych krajów. Nasz projekt ma na celu integrację uczniów, ich efektywniejszą pracę, a przez to przełamywanie barier w nauce i w kontaktach interpersonalnych. Wspaniale sprawdzają się w tym nowe metody pracy oraz umiejętności językowe zdobyte w ramach projektu Erasmus+, które pomagają wychodzić poza schematyczne myślenie i działanie. Stajemy się instytucją otwartą, wielokulturową i tolerancyjną.