„Sztuka nie ma granic”


Głównym celem naszego projektu „Sztuka bez granic” było wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli w obszarze niefizycznych aspektów europejskich kultur, a także ich kompetencji językowych w zakresie języków nowożytnych. Od marca do listopada 2019 r. siedmioro nauczycieli odbyło kursy językowe lub metodyczne w Irlandii, Wielkiej Brytanii, we Włoszech.  Nauczyciele realizujący projekt PO WER zajęli się propagowaniem niematerialnego dziedzictwa kulturowego w odniesieniu do tradycji, zwyczajów, folkloru. Bezpośrednio uczestnicy projektu poznali wybrane obiekty wpisane na Listę  światowego dziedzictwa UNESCO, co pozwoliło poszerzyć im horyzonty i wprowadzić w ramach działań dydaktycznych zdobytą wiedzę i doświadczenie. Zapoznać społeczność szkolną ze spuścizną kulturową Europy dzieł architektury, muzealiów, mających powszechną wartość z punktu widzenia historii, sztuki i nauki.