tacy sami


Celem głównym projektu było podniesienie kompetencji językowych pracowników oraz kompetencji zawodowych nauczyciela języków obcych. “Efektem ubocznym” nawiązanie współpracy z wolontariuszami z Wolontariatu Europejskiego oraz wspólna sesja zdjęciowa.