Tacy sami a różni


Uczniowie klas III Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku ukończyli czterotygodniową praktykę zawodową w Hiszpanii w ramach projektu Erasmus+ „Doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu”. Staż odbywała młodzież kształcąca się w zawodzie technik logistyk i informatyk. Bliźniacy Łukasz-logistyk, Paweł-informatyk pokazują, że te dwa zawody są nierozłączne jak oni, bo rozwój technologii informatycznych spowodował, że wymiana informacji pomiędzy partnerami w łańcuchu dostaw jest szybka i prosta, zatem możliwa stała się szybka reakcja na zmiany zachodzące na rynku.