Tacy sami


Głównym celem projektu “Rozwój daje radość” było podniesienie kompetencji językowych (j. angielskiego) nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie.

Efektem ubocznym – nawiązanie współpracy z obcokrajowcami  z Teatru Brama w naszym mieście.

Spotkania z nimi pozwoliły naszym uczniom doświadczyć spotkań z “ludźmi z innych krajów”. A promując nasz projekt wykonać wspólne zdjęcia do szkolnego kalendarza.