Take chances. Keep your balance. Move on.


Wykorzystuj szanse. Utrzymuj równowagę. Ruszaj do przodu. Tytuł naszego projektu to jednocześnie przesłanie. Naszym zdaniem równowaga w edukacji i w życiu pozwala na wszechstronny rozwój i to umożliwia nasz projekt, zarówno uczniom jak i nauczycielom. Otwarcie na nowe wyzwania i kultury otwiera drzwi do przyszłości.