Tańczyć każdy może…


Projekt “Heritage around us” realizowany przez SP9 Dzierżoniów od października 2018 roku zakończył się mobilnością w Bułgarii, gdzie wspólnie śpiewaliśmy po bułgarsku oraz tańczyliśmy tradycyjne tańce bułgarskie w ludowych strojach. Poznaliśmy dziedzictwo kulturowe naszych krajów w wielu aspektach: architektura, sztuka, jedzenie, przyroda oraz stroje, tańce i muzyka.