Taniec łączy


Delegacja turecka spontanicznie uczy swojego tańca ludowego. Okazało się to wielkim i radosnym przeżyciem dla uczestników z pozostałych sześciu krajów.