Tap-Swipe-Pinch by Aneta & Kasia


Żeby uczyć, samemu trzeba się nauczyć… Dzięki mobilności w programie POWER, wyjechałyśmy ze Strykowa na kurs “Tap-Swipe-Pinch” do Liverpool’u. Kurs przyciągnął anglistów z całej Europy i dotyczył używania na zajęciach nowoczesnych technologii. Dzieki szkoleniu poznałyśmy przeróżne aplikacje i narzędzia internetowe przydatne nowoczesnemu nauczycielowi w XXI wieku. Na zdjęciu jesteśmy z koleżanką w akcji z tabletami- miałyśmy do wykonania zadanie dt. photostory. Pracujemy intensywnie- udało się nawet zrobić zdjęcie w ruchu 🙂