Taras widokowy na górze Kalwarii


Zdjęcie zrobione przez stażystę na górze Kalwarii w miejscowości Koszeg w ramach projektu pn.: „Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację zagranicznych staży” polegał na odbyciu  4-tygodniowych staży przez 26 uczniów Technikum w zawodach technik informatyk, technik budownictwa, technik żywienia i usług i technik hotelarstwa, które wchodzą w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie,5-dniowych  szkoleń w przedsiębiorstwie informatycznym kadry nauczycieli przedmiotów w obszarze informatyki oraz prowadzenie dwóch 3-dniowych zajęć/szkoleń przez przedsiębiorców zagranicznych z branż gastronomicznej i hotelarskiej. Staże odbyły  się w  Anglii, Węgrzech, Luksemburgu i na Malcie, przedsiębiorcy z Malty i Anglii prowadzili zajęcia w siedzibie organizacji wnioskującej. Celem projektu był wzrost kompetencji językowych, kształtowanie tożsamości europejskiej, rozwijanie kompetencji wielokulturowych i postaw tolerancji jego uczestników.