Taste the life


Takie hasło przyświecało uczniom Szkoły Podstawowej nr 6 w Tychach i liceum w Nowowołyńsku, którzy wspólnie realizowali projekt finansowany przez Polsko-Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży ze środków MEiN. Przedsięwzięcie było reakcją na pandemię koronawirusa i związane z nią ograniczenia. Polegało na  docenianiu prostoty i więzi rodzinnych,  powrocie do korzeni, jak również propagowaniu zdrowego trybu życia.