Teatralnie dla edukacji


Zdjęcie powstało na zajęciach teatralnych w ramach projektu: “Teatr w walce z wirtualnymi zagrożeniami”. Uczestnikami zajęć były osoby niepełnosprawne – Podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej. Zajęciom oprócz celu edukacyjnego – profilaktyka zagrożeń płynących ze świata wirtualnego – towarzyszy humor i świetna zabawa. Projekt realizowany przez Fundację GAMA w Dąbrowie Białostockie w partnerstwie z organizacjami z Włoch, Hiszpanii i Turcji. Poruszany w nim problem świata wirtualnego jest wszechobecny w każdym z partnerskich krajów, szczególnie podatną i zagrożoną grupą są osoby niepełnosprawne intelektualnie. Staramy się za pośrednictwem teatru rozmawiać z nimi o zagrożeniach oraz możliwości przeciwdziałaniu nim. Pomysł jest bardzo trafiony i naszym zdaniem skutecznie docieramy do świadomości i wyobraźni naszych słuchaczy.