Technologie ICT są OK !


Uczniowie SP 61 w Gdańsku sprawnie posługują się nowymi tabletami. Grają w “Milionerów”, rozwiązują quizy z różnych dziedzin wiedzy, komunikują się z innymi uczniami oraz nauczycielami, sprawnie poszukują informacji na zadany temat. A co ważne- potrafią to robić w języku angielskim. Nauka przy pomocy technologii ICT to sama przyjemność !