Technologie ICT w pracy z uczniem


W czasie naszego projektu “Zmierzając ku edukacji bilingwalnej” nie tylko poszerzaliśmy swoją wiedzę na temat języka, ale też jak go uczyć za pomocą Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych.