Technoschool


Jako społeczność szkoły podstawowej tworzymy środowisko sprzyjające uczeniu się , poprzez stosowanie technologii informacyjno- komunikacyjnych w codziennej pracy. Wykorzystujemy ciekawe aplikacje, np. Matzoo, prowadzimy zajęcia z robotyki, kodowania .Pracujemy z ozobotami. Uczniowie w formie zabawy rozwijają logiczne myślenie, wyobraźnię, ćwiczą koncentrację uwagi oraz kompetencje komunikacyjne i społeczne, szczególnie umiejętność współpracy. Najlepszą recenzją niech będą uśmiechy tych, którzy z wielkim zaangażowaniem podejmują kolejne edukacyjne wyzwania, traktując je jako dobrą zabawę i szansę na rozwój.