The Art of Building: model zamku Neuschwanstein


Trzeci webquest naszego projektu nosił nazwę The Art of Building : uczniowie szkół partnerskich najpierw pokazali i opisali na stronie webquestu sławne budowle ze swojego kraju, a następnie zbudowali modele budowli zaprezentowanych przez kolegów z innych krajów.