The English Language Academy na Malcie – kurs językowy


Każdy z uczestników kursu  językowego w The English Language Academy na Malcie przed pierwszymi zajęciami poza rozwiązaniem testu odbywał rozmowę z jednym z nauczycieli. Celem zarówno testu jak i rozmowy było określenia poziomu znajomości języka angielskiego.