The Hole In The Sock Refocus


Projekt Dziurawa Skarpeta Refocus ma na celu edukację dotyczącą globalnego problemu migracyjnego. Formą edukacji jest tworzenie filmu dokumentalnego przez młodzież zagrożoną wykluczeniem z Polski oraz Grecji.

zdjęcie zostało wykonane przez nas w dzień po pożarze w obozie Moria na wyspie Lesvos gdzie odbywaliśmy 1 spotkanie przygotowawcze.